phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Poľsko 2018
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. novembra 2004 vo Varšave vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 2. 5. 2018, dátum ukončenia výzvy je 2. 7. 2018. 

Podklady k výzve

Žiadosť na riešenie projektu sa podáva cez elektronický systém na predkladanie žiadostí

Žiadosť časť A – E sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.


Informatívne dokumenty

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.

Dátum poslednej zmeny: 2.5.2018
Grantové
schémy