phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
MVP 2019
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Podanie žiadosti na riešenie projektu prostredníctvom Portálu APVV

Grantové
schémy