Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Ing. Vladimír Ihnát, PhD.


Funkcia
Člen Rady pre MVTS
Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Pracovisko
Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

mandát platný do: 15.03.2026 - 2. funkčné obdobie