phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. Ing. Mária Mareková, CSc.


Funkcia
Členka Rady pre lekárske vedy
Rada pre lekárske vedy

Pracovisko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Tr. SNP 1, 040 01 Košice

 

mandát platný do: 15.03.2026 - 2. funkčné obdobie