phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.


Funkcia
Podpredseda Rady pre lekárske vedy
Rada pre lekárske vedy

Pracovisko
Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava

 

mandát platný do: 15.03.2026 - 2. funkčné obdobie