Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.


Funkcia
Člen Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.
Šancová 56, 811 05 Bratislava

 

mandát platný do 15.03.2026 - 2. funkčné obdobie