phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.


Funkcia
Člen Rady pre humanitné vedy
Rada pre humanitné vedy

Pracovisko
Historický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19, 814 99 Bratislava

 

mandát platný do: 15.03.2026 - 2. funkčné obdobie