Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.


Funkcia
Predseda Rady pre MVTS
Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Pracovisko
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

 

mandát platný do: 15.3.2026 - 2. funkčné obdobie