Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Ing. Maroš Mudrák


Funkcia
Člen Rady pre MVTS
Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Pracovisko

emTIVO, s.r.o.
Melčice 569, 913 05 Melčice-Lieskové

 

mandát platný do: 15.3.2026 - 2. funkčné obdobie