Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.


Funkcia
Člen Rady pre MVTS
Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Pracovisko
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice

 

mandát platný do: 15.3.2026 - 2. funkčné obdobie