Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. Dr. Ing.  Juraj Gerlici


Funkcia
Člen Rady pre MVTS
Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Pracovisko
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

 

mandát platný do: 09.05.2026 - 2. funkčné obdobie