Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.


Funkcia
Člen Rady pre MVTS
Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Pracovisko
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 313, 810 00 Bratislava

 

mandát platný do: 09.05.2026 - 2. funkčné obdobie