Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

doc. RNDr. Ivan Varga, PhD., PhD.


Funkcia
Člen Rady pre MVTS
Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Pracovisko

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Špitálska 24, 813 72 Bratislava

 

mandát platný do: 30.11.2026 - 2. funkčné obdobie