Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.


Funkcia
Podpredseda Rady pre MVTS
Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Pracovisko

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Šrobárova 2, 041 54 Košice

mandát platný do: 13. 05. 2027 - 2. funkčné obdobie