Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.


Funkcia
Podpredseda Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Šancová 56, 811 05 Bratislava

 

mandát platný do: 13.5.2027 - 2. funkčné obdobie