Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.


Funkcia
Predseda Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina

 

mandát platný do 18.02.2028 - 2. funkčné obdobie