Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.


Funkcia
Predsedníčka Rady programu ES
Rada programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji

Pracovisko

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Klemensova 19, 813 64 Bratislava

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie