phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

doc. Ing. Paula Puškárová, DiS.art., PhD.


Funkcia
Popredsedníčka Rady programu ES
Rada programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji

Pracovisko

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie