phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

MUDr. Ľubica Palkovičová Murínová, PhD.


Funkcia
Členka Rady programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji
Rada programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji

Pracovisko

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03 Bratislava

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie