Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Funkcia
Člen Rady programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji
Rada programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji

Pracovisko

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Ústav materiálov
Ulica Jána Bottu 25, 917 08 Trnava

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie