phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Mgr. Stanislav Hronček


Funkcia
Člen Rady programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji
Rada programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji

Pracovisko

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie