phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.


Funkcia
Člen Rady programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji
Rada programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji

Pracovisko

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie
Jesenná 5, 040 01 Košice

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie