Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. PaeDr. Pavol Prokop, DrSc.


Funkcia
Člen Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie