Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.


Funkcia
Členka Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Sociologický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19, 811 09 Bratislava

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie