Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

doc. Mgr. Et Mgr. Erik Láštic, PhD.


Funkcia
Člen Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2, 811 02 Bratislava

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie