Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.


Funkcia
Člen Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
J. Herdu 2, 917 01 Trnava

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie