Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA


Funkcia
Člen Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie