phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.


Funkcia
Člen Rady pre lekárske vedy
Rada pre lekárske vedy

Pracovisko

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biochémie
Malá Hora 4D, 036 01 Martin

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie