phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD.


Funkcia
Členka Rady pre lekárske vedy
Rada pre lekárske vedy

Pracovisko

Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Ústav farmakológie
Limbová 12, 833 03 Bratislava

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie