Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Mgr. Robert Ševčík, PhD.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava

 

mandát platný do: 8.12.2025 - 1. funkčné obdobie