Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

RNDr. Imrich Barák, DrSc.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko

Ústav molekulárnej biológie SAV
Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava

 

mandát platný do: 8.12.2025 - 1. funkčné obdobie