phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

RNDr. Imrich Barák, DrSc.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko

Ústav molekulárnej biológie SAV
Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava

 

mandát platný do: 8.12.2025 - 1. funkčné obdobie