Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.


Funkcia
členka predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko

Sociologický ústav Akademie véd ČR v.v.i
Jilská 1, 110 00 Praha 1

 

mandát platný do: 8.12.2025 - 1. funkčné obdobie