Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko

Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra politológie
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1

 

mandát platný do: 8.12.2025 - 1. funkčné obdobie