Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko
Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava

 

mandát platný do: 8.12.2025 - 1. funkčné obdobie