Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.


Funkcia
Člen Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2, 814 99 Bratislava

 

mandát platný do: 15.3.2026 - 1. funkčné obdobie