phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

doc. PaeDr. Ivana Cimermanová, PhD.


Funkcia
Členka Rady pre humanitné vedy
Rada pre humanitné vedy

Pracovisko

Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút anglistiky a amerikanistiky
17. novembra 1, 080 01 Prešov

 

mandát platný do: 15.3.2026 - 1. funkčné obdobie