Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof.dr. Michal Onderčo


Funkcia
Člen Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Erasmus University Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50, 3000DR Rotterdam, The Netherlands

 

mandát platný do: 14.6.2026 - 1. funkčné obdobie