Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

RNDr. Silvester Czanner, PhD.


Funkcia
Člen Rady pre MVTS
Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Pracovisko

Liverpool John Moores University, School of Computer Science and Mathematics
James Parsons Building, Byrom Street, Liverpool, L3 3AF, England

 

mandát platný do: 30.11.2026 - 1. funkčné obdobie