Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. Ing.  Róbert Štefko, PhD.


Funkcia
Člen Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Konštantínova 16, 080 01 Prešov

 

mandát platný do: 30.11.2026 - 1. funkčné obdobie