Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.


Funkcia
Členka Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26, 040 75 Košice

 

mandát platný do: 12.11.2027 - 1. funkčné obdobie