Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.


Funkcia
Členka Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Univerzita Konštantíta Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra

 

mandát platný do: 12.11.2027 - 1. funkčné obdobie