Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.


Funkcia
člen predsedníctva APVV
Predsedníctvo

Pracovisko

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Mlynská dolina F/1, 842 48 Bratislava

 

mandát platný do: 8.12.2025 - 1. funkčné obdobie