Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.


Funkcia
Člen Rady pre spoločenské vedy
Rada pre spoločenské vedy

Pracovisko

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 1, 010 26 Žilina

 

mandát platný do: 31.1.2025 - 1. funkčné obdobie