Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.


Funkcia
Člen Rady pre MVTS
Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (MVTS)

Pracovisko

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Česká republika

 

mandát platný do: 09.05.2026 - 2. funkčné obdobie