phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.


Funkcia
Predsedníčka Rady pre lekárske vedy
Rada pre lekárske vedy

Pracovisko

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 45 Bratislava

 

mandát platný do: 15.3.2026 - 1. funkčné obdobie