Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.


Funkcia
Člen Rady pre humanitné vedy
Rada pre humanitné vedy

Pracovisko

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

 

mandát platný do: 10.11.2023 - 2. funkčné obdobie