phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.


Funkcia
Člen Rady pre humanitné vedy
Rada pre humanitné vedy

Pracovisko

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Petzvalova 4, 040 11 Košice

 

mandát platný do: 10.11.2023 - 2. funkčné obdobie