phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.


Funkcia
Člen Rady pre humanitné vedy
Rada pre humanitné vedy

Pracovisko

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava

 

mandát platný do: 10.11.2023 - 2. funkčné obdobie