phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Dátum uskutočnenia: 3. 10. 2017
Čas uskutočnenia: 10:00
Miesto: FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina, aula F/1

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 3. 10. 2017 pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 29. 9. 2017 zaslaním vyplnenej návratky na adresu vkapvv@apvv.sk.

Priložené dokumenty