phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Dátum uskutočnenia: 13. 9. 2018
Čas uskutočnenia: 10:00
Miesto: FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina, aula F/1

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 13. 9. 2018 pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 7. 9. 2018 zaslaním vyplnenej návratky na adresu vkapvv@apvv.sk.